Ultrasonografy

V širokej ponuke ultrasonografických prístrojov rady BK a FlexFocus nájdu vhodné riešenie pre svoju ordináciu urológovia, chirurgovia, anesteziológovia, reprodukčná medicína a ďalšia odbornosť.

Komponenta: Categories
Tuto položku neodstraňujte a nijak neměňte!