Snímače pre ultrasonografy FlexFocus

Snímače sú vyvíjané výhradne pre použitie s prístrojmi BK Medical. Okrem starostlivo sledovanej kvality sa vyznačujú vodotesným konektorom s možnosťou ponoru celej sondy vr. konektoru do dezinfekčnej kvapaliny. Väčšina sond má na tele sondy spínač pre spustenie (Freeze-Unfreeze). Ďalším stlačením tlačítka sa spustí záznam. V ponuke, ktorá pokrýva celé spektrum potrieb ultrasonografickej diagnostiky, sú aj unikátne typy.

Komponenta: Categories
Tuto položku neodstraňujte a nijak neměňte!