Carousel


MEDKONSULT s.r.o.

Spoločnosť Medkonsult s.r.o. sa snaží byť dobrým partnerom všetkých zákazníkov, pretože sa zameriava nielen na predaj, servis a školenia špeciálnych zdravotníckych produktov, ale aj na celkovú spokojnosť klientov, ktorým ponúka aj vedeckú a metodickú podporu.

NAŠI PARTNERI
MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Armádna 1659/12, 911 01  Trenčín, Slovenská republika
tel.: +421/323904271, e-mail: medkonsult@medkonsult.sk
MEDKONSULT s.r.o.

Firma Medkonsult s.r.o. se snaží být dobrým partnerem všech zákazníků, protože se zaměřuje nejen na prodej, servis a školení obsluhy speciálních medicinských výrobků, ale i na celkovou spokojenost klientů, pro které nabízí i vědeckou a metodickou podporu.