O spoločnosti MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o.


Vítajte na internetových stránkach spoločnosti MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o., ktorá sa zaoberá dovozom, predajom a servisom zdravotníckych diagnostických prístrojov.


MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r. o. pôsobí ako výhradný predajca ultrasonografických prístrojov BK Medical a urodynamických prístrojov Uromic v Slovenskej republike.


Naše výhradné zastúpenie pre dovoz, predaj a servis:  • špecializovaných sonografov pre urológiu, chirurgiu a neurochirurgiu, ale svojimi výrobkami pokrýva široké spektrum ďalších odborovšpecializovaných ultrasonografov dánskej firmy BK Medical ApS (od roku 1992) - máme rozsiahle skúsenosti s využitím ultrasonografie v urológii, vrátane fúznej biopsie prostaty, v kolorektálnej a HPB chirurgii, neurochirurgii a spinálnej chirurgii
  • urodynamických prístrojov Uromic firmy Medkonsult medical technology s.r.o., ktoré pokrývajú široké spektrum potrieb užívateľov
  • extrakorporálnych litotryptorov a HIFU technológie EDAP-TMS, francúzskej firmy s dlhodobou tradíciou unikátnej technológie tvorby rázovej vlny i jej zameriavania
  • SPECT kamier pre nukleárnu medicínu tradičného dánskeho výrobcu DDD-Diagnostic A/S

Súčasťou našej činnosti je aj podpora užívateľov a záujemcov o moderné technológie formou seminárov, najmä v sonografii a urodynamike.

 


Kontakty na našich hlavných partnerov:
  • BK Medical ApS, dánsky výrobca špecializovaných ultrasonografov s tradíciou od roku 1982, ktorý je vedúcim producentom špecializovaných sonografov pre urológiu, urogynekológiu, chirurgiu a neurochirurgiu. Spoločnosť BK Medical sa stala v roku 2022 súčasťou koncernu GE HealthCare. https://www.bkmedical.com/    

  • Medkonsult medical technology s.r.o. (mmt), popredný európsky výrobca urodynamických prístrojov s celosvetovou pôsobnosťou. Výroba je lokalizovaná v Olomouci. https://www.mmtsystems.com/  
  
  • EDAP-TMS, francúzsky výrobca unikátnych extrakorporálnych litotryptorov a endoskopických laserov firmy EDAP-TMS, ktorá túto technológiu vyvíja od roku 1979. Teraz ponúka ako prvý výrobca kompletne digitálny systém UP využívajúci kontinuálne sledovanie všetkých prvkov v 3D priestore. Ďalším produktom je HIFU aparatúra Focal One. https://www.edap-tms.com/     

  • DDD-Diagnostic A/S, dánsky producent radu klasických SPECT prístrojov s optimalizovanými modelmi pre celotelové vyšetrenie, vyšetrenie obličky a pre malé časti. http://ddd-diagnostic.dk/ 
    
  • LELTEK INC., taiwanský výrobca, ktorý sa špecializuje na vývoj a výrobu bezdrôtových ultrazvukových zariadení LeSONO. https://www.leltek.com/