Ambulancia
                                                                             
                   Vzor výsledku histoscanningu:
Histoscanning

Urologická ambulancia MEDKONSULT s.r.o. je registrovaná ako neštátne zdravotnícke zariadenie na adrese Balcárkova 8, 779 00 Olomouc. Nemá zmluvu so ZP, výkony sú platené pacientmi.

Všetky priestory ambulancie sú moderné a bezbariérové s priamym prístupom z ulice.

Vďaka špičkovému vybaveniu ponúka ambulancia unikátne diagnostické postupy, ktoré nie sú inde v Českej a Slovenskej republike dosiahnuteľné, a to najmä vyšetrenie prostaty metódou tkanivovej analýzy - histoscanning.

Histoscanning je počítačová analýza ultrazvukového obrazu prostaty, ktorá pomáha najsť podzrivé ložiská a umožňuje ich cielenú punkciu. Vyšetrenie samozrejme nemá 100% senzitivitu, ale v spojení s ďalšími metódami nám umožnilo spresniť diagnostiku karcinómu prostaty.

Ambulancia je vybavená najvyšším typom špecializovaného ultrasonografu BK Medical bk3000 s transrektálnymi snímačmi triplane a možnosťou elastografického vyšetrenia (zobrazenie tuhýh ložisiek v prostate, môže pomôcť pri detekcii ložisiek karcinómu), aparatúrou pre Histoscanning firmy AMD, urodynamickými prístrojmi Uromic Tango, videoendoskopy VisionScience a ďalšími modernými prístrojmi.

Ambulancia je zamerená na superkonziliárne vyšetrenie v urológii, najmä na karcinóm prostaty, poruchy funkcie dolných močových ciest, diagnostiku erektilnej dysfunkcie. Poskytuje podporu a výsledky i podklady pre selektívne punkcie odesílajúcim lekárom alebo ich na želanie zisťuje metódou True Target Histoscanning.

Objednávky na vyšetrenie najlepšie na základe dohody s ošetrujúcim urológom na telefóne +420 585 414 511 alebo emailom medkonsult@medkonsult.cz.