Navigácia s fúziou obrazov MR a PET CT s ultrazvukovým obrazom v reálnom čase

03. 11. 2016

Navigácia s fúziou obrazov MR a PET CT s ultrazvukovým obrazom v reálnom čase

Technológia s externou jednotkou pre ultrasonografy FlexFocus. Umožňuje podporu transrektálnej punkcie z voľnej ruky pomocou elektromagnetickej navigáce. Podporuje transperineálnu biopsiu s mechanickým snímaním polohy snímača.

Novinky - výpis všech