Extrakorporální litotryptory

Extrakorporální litotryptor společnosti EDAP-TMS disponuje kombinovanou USG a RTG automatickou navigací a velmi účinným elektrohydraulickým zdrojem rázové vlny s minimálním retreatmentem.

Komponenta: Categories
Tuto položku neodstraňujte a nijak neměňte!