Litotryptory

Extrakorporálny litotryptor spoločnosti EDAP-TMS s vysoko výkonným elektrokonduktívnym zdrojom rázovej vlny. Systém je možné využiť aj ako kompletné diagnosticko-terapeutické endoskopické pracovisko.

Komponenta: Categories
Tuto položku neodstraňujte a nijak neměňte!